Arabistan’ın ıssız çöllerinde uzun ve zorlu Mekke yolculuğunun, Kara Ben Nemsi ile Hacı Halef’in maceralarının romanı.

“Selamla beni Mekke el-Mükerreme… Kutsal Mekke! Lebbeyk, Lebbeyk… Ben buradayım, buradayım”

Yorgun hacı, uzun ve zahmetli, tehlike dolu hac yolculuğunun ardından sekiz minareyi, el-Ehram’ın yüz elli iki minyatür kubbesini ve büyük camiyi uzaktan seyrederken Peygamber’in şehrini böyle selamlıyor; Allah’ın beyti, Tanrı’nın evi kutsal Kabe’yi…

Derken hıçkıra hıçkıra ağlayarak tozlanmış ihramının, hac giysisinin içinde kendini sokağın çamuruna atıyor ve Peygamber’in ayağını basmış olduğu yeri öpüyor. Sonra avuçlarını omuzlarının hizasında yukarıya doğru uzatıp o an için farz olan duayı okuyor: “Ey Allah’ım, burası senin koruyan kalen, burası senin mabedin. Her kim buraya girerse kurtarılmış olur. Ey Allah’ım, cehennemim ateşini etimden ve kanımdan, kemiğimden ve tenimden uzak tut! Yeminle kabulüm ki sen rahman ve rahim olan Allah’sın, hiçbir şeyle karşılaştırılamaz olansın. Peygamberin Muhammet Efendimiz ile ona inananlar ve sadık kalanlar ile biri ve hepsiyle rahmetin üzerime olsun!..”

Çeviren: Çiğdem Canan Dikmen

İlk baskı: Yurt Kitap, 2004

Hangi dilden: Almanca

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için meslek birliğimiz yetkilendirilmiştir.

İletişim için: cevbir.org@gmail.com