Umut Aranıyor’da, insanın çelişik duygularını, bu duyguların doğurduğu davranışları, bu davranışların bedellerini yaşıyoruz. İnsanın iç dünyasının genişliğini, düşsel güzelliklerin o tılsımlı gücünü, birikimlerin, beklentilerin içe dönük baskılarını yaşıyoruz bu kitabı okurken.

Tüm öykülerde kendini gösteren hüzün, insani kaygıların, insanca davranma çabalarının ya da kötü tesadüf diyebileceğimiz ve her an yaşanması olası durumların bir sonucu. Samarakis’in kahramanları iç seslerine kulak veren, yabancılaşmanın getirdiği yalnızlığı ciddi boyutlarda yaşayan, öte yandan da bundan kurtulma çabaları gösteren, çoğunlukla dürüst, maskesiz ve tabi ki acılı insanlar. Ellerine geçen mutluluk kırıntılarını, dış koşullarca bozulana dek, dolu dolu yaşayan insanlar. En büyük gereksinimleri ise umut. Umutlarını yitirmemek adına birçok şey yapabilecek, yoğun bir yalnızlığa katlanabilecek, birçok şeyi yitirmeyi göze alabilecek insanlar, bazen yaşamlarını bile.

Çeviren: Oya Fidan

İlk Baskı: 1991, Mitos Yayıncılık

Durumu: Tükendi

 

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com