İngiliz sanat eleştirmeni ve tarihçisi Walker’ın bu incelemesi çağdaş sanat akımları ile popüler müzik arasındaki karşılıklı ilişkileri inceliyor. Kitapta ilkin John Lennon, Pete Townshead (The Who), Pink Floyd, Brian Eno, Freddie Mercury, Marc Almond ’70’lerin önde gelen müzisyenlerinin çağdaş sanatla çeşitli bağlantıları ele alınıyor. Ardından Pop-Art sanatçılarının Rock ve alternatif Pop müzik ortamından nasıl etkilendikleri, bu ortamın anlatımlarına ne şekillerde yansıdığı anlatılıyor. İlerleyen bölümlerde dönemin görsel yayınları ve sanatlarında Pop ve Rock müziğin ne şekilde kullanıldığı örneklerle anlatılıyor. Ayrıca, genel olarak 20. yüzyıl sanat akımları, Dada, Gerçeküstücülük, Fütürizm, Yeni Dışavurumculuğun ‘70’lerin rock, punk ve post-punk gruplarını gerek benimsedikleri görsel imajlar, gerek albüm kapakları itibariyle ne şekilde etkilediği inceleniyor.

 

Çeviren: Hira Doğrul

Durumu: Yayımlanmamış çeviri

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com