Türkçe öteden beri çeviri alan bir dil olmuştur. Çeviri etkinliğinin sürdüğü başlıca mecra kitaplar olmakla birlikte modernleşme döneminde dergiler de önemli rol oynamış, bu dergiler arasında çeviriye ayrılmış özel dergiler de yer almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Tercüme bu özel dergilerin peyzajında hâlâ heybetli bir yer tutuyor, ama başka önemli dergiler de okurlarla buluştu.

Ortak belleğimizin parçası olan bu dergilerde yalnızca Türkçeye değil, aynı zamanda, başka dergilerde yer alması zor olan, Türkçeden yapılmış çevirilere de yer verilmiş ve böylece kültürel alışverişin çokyönlülüğü doğrultusunda adımlar atılmıştır. Genel edebiyat dergileri gibi çeviri dergileri de kimi yazarları ilk kez okuduğumuz, kimi çevirmenlerin ürünlerini ilk kez yayımladıkları yerler olmuş, edebiyat ve kültür dünyamıza katkıda bulunmuşlardır. Özel bir yazma ya da yaratma etkinliği olarak çeviri üstüne düşünmeye imkân tanıdıkları, bu doğrultuda çeviri ve telif çalışmalara yer verdikleri için de çevirmenler açısından hem mesleki hem düşünsel anlamda ayrı bir önem taşıyorlar.

Bugün, 30 Eylül Dünya Çeviri Günü vesilesiyle, üyemiz Tozan Alkan’ın editörlüğünde 17 sayı çıkmış olan Ç.N. dergisini çevirmenlerin, araştırmacı ve okurların erişimine açmaktan mutluluk duyuyoruz.

Üyemize desteği için bir kez daha teşekkür ederiz.